SOAL JAWAB AKAUN

SOAL-JAWAB BERKAITAN PRINSIP PERAKAUNAN SPM.

Jika pelajar ada soalan khusus berkaitan sesuatu topik atau kemahiran, anda hanya perlu tinggalkan komen atau pertanyaan di dalam BAHAGIAN yang berkenaan. Klik di hyperlink yang disediakan untuk memasuki bahagian tersebut.

Ask question wisely and type in full. I don’t like short messages on comments. This thread are open for Accounting Principle students for SPM.

SIFU TAK AKAN LAYAN SOALAN YANG TIDAK DITAIP DENGAN LENGKAP. Sila gunakan bahasa Melayu yang betul (apa kata kita mansuhkan ‘SMS-style language’) dan hanya dengan itu barulah sifu akan layan pertanyaan anda. Jangan hairan jika soalan anda tak terjawab. Mungkin ia berkaitan dengan syarat ini.

Tingkatan Empat

Bahagian Pengenalan

Bahagian 1 : Kategori dan Kelas Akaun (ALEPHB)

Bahagian 2 : Dokumen Sumber

Bahagian 3 : Kemahiran Simpan kira – Dari BCP, ke Lejar dan Imbangan Duga

 • Buku Catatan Pertama
 • Pengeposan ke Lejar
 • Penyediaan Imbangan Duga
 • Kemahiran menjawab soalan simpan kira – bincang menyeluruh

Bahagian 4 : Pelarasan di akhir tempoh perakaunan

 • Peruntukan Susut Nilai Aset Bukan Semasa
 • Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang Lapuk
 • Belanja Terakru dan Terdahulu
 • Hasil Terakru dan Terdahulu
 • Stok Awal dan Stok Akhir

Bahagian 5 : Laporan Kewangan – Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira perniagaan milikan tunggal (AI)

 • Lembaran Kerja (mungkin tidak termasuk sebagai Anchor Item)
 • Akaun Perdagangan dan Untung Rugi
 • Penyata Pendapatan
 • Kunci Kira-kira

Tingkatan Lima

Bahagian 1 : Akaun Kawalan (AI)

 • Akaun Kawalan Pemiutang
 • Akaun Kawalan Penghutang
 • Perkaitan Akaun Kawalan dengan Lejar Khas dan Lejar Am (untuk silibus 2011)

Bahagian 2 : Pembetulan Kesilapan

Bahagian 3 : Perakaunan untuk Tunai

 • Penyata Penyesuaian Bank
 • Belanjawan Tunai

Bahagian 4 : Perkongsian (AI)

Bahagian 5 : Pembubaran Perkongsian (AI)

Bahagian 6 : Syarikat Berhad

Bahagian 7 : Akaun Kelab dan Persatuan (AI)

Bahagian 8 : Rekod Tak Lengkap (AI)

Bahagian 9 : Pengenalan kepada Perakaunan Kos

Bahagian 10 : Tafsiran Penyata Kewangan

Persediaan menduduki peperiksaan SPM

Bahagian 1 : Tips bagaimana nak lulus dan Cemerlang dalam Prinsip Perakaunan SPM 2009/2010

Bahagian 2 : Soalan Prinsip Perakaunan SPM Sebenar dan Skema jawapan tak rasmi (senarai sahaja)

Bahagian 3 :

Nota : Singkatan (AI) bermaksud soalan dalam senarai ‘Anchor Item’

Advertisement
%d bloggers like this: